В Русе и неговите околности човекът е живял от хилядолетия. Затова и следите от неговото присъствие са толкова много - селищни могили, градища, некрополи, паметници. Малцина знаят, че в града и региона има уникално културноисторическо наследство с национално и световно значение.
 
Русе е стар български град, пристанище на река Дунав. От незапомнени времена хората са се заселили до реката, която им дава препитаниетака се е образувала Русенската селищна могила от праисторическо време. Намерените глинени идолипокровители на живота, днес се пазят в музея. Къщите в селищната могила били подредени в линии, образували се улици. Затова специалистите говорят за протоград на територията на Русенската селищна могила – пет хилядолетия преди Христа.
 
В началото на І век след Христа римляните основават тук свой военен лагер - крепост, където през зимата се събира военния флот по Долния Дунав. В устието на река Русенски Лом се закотвяли корабите “пристис”, дали името на града Сексагинта ПристисПристанище на шейсетте кораба. Според другиназванието “шейсет кораба” означавало бройката на корабите, с които може да се превози един легион войници. Последните археологически проучвания показаха, че много преди идването на римляните на високия бряг при устието на река Русенски Лом е имало тракийско селище. То е съществувало три века преди новата ера и е търгувало с източната част на Балканитенамерени са амфори от остров Родос.
Карта

При повторно наемане на апартамент 5 % отстъпка от цената.

-10% от цената за нашата двойна услуга наемане на апартамент и автомобил под наем!

За редовни клиенти фирмата предлага безплатен транспорт до квартирата!


АпартаментиЦениРезервацииНастаняванеУслугиПродажби и наемиКоли под наемРусе, България